• Dimas Gragera, portaveu del Grup Municipal de Ciutadans Santa Coloma, adverteix que el Govern no pot tornar a arribar tard davant el previsible augment de la demanda al setembre.

Santa Coloma de Gramenet, dimarts 28 de juliol de 2020.– El Grup Parlamentari de Ciutadans ha registrat una proposta per a exigir al Govern de la Generalitat l’aplicació urgent del Pla de Rescat de Llars d’Infants, que va ser anunciada en la Comissió d’Educació del passat 2 de juliol. En aquesta comissió es va posar en evidència la necessitat de comptar amb un servei de guarderies que garanteixi tant el desenvolupament educatiu dels nens com la conciliació laboral i familiar dels progenitors. També es va indicar que el tancament de les Llars d’Infants privades provocaria el col·lapse del servei públic al setembre, “cal actuar amb previsió i garantir que el sistema estigui preparat per a atendre la demanda que es produirà al setembre amb la volta al col·legi i al treball, el Govern no pot anar sempre a remolc de la situació, ja n’hi ha prou d’arribar tard” ha advertit Dimas Gragera, portaveu del Grup Municipal de Ciutadans Santa Coloma.

“A causa de la crisi sanitària del COVID-19 i la incertesa econòmica derivada, moltes famílies han deixat d’utilitzar el servei de guarderia, que juntament amb la implementació de mesures com la reducció de ràtios, les Llars d’Infants estan tenint seriosos problemes econòmics i moltes s’han vist obligades a tancar”, ha explicat Dimas Gragera, després de la presentació de la proposta del partit liberal, que demana establir amb urgència els mecanismes necessaris de coordinació amb administracions locals i entitats del sector per al pagament immediat de les ajudes promeses.