∙ Dimas Gragera, portaveu del Grup Municipal de Santa Coloma i diputat del Parlament de Catalunya, exigeix comprovar, davant les queixes de familiars, l’actuació de la Generalitat.

Santa Coloma de Gramenet, 25 de juny de 2020.- El portaveu de Ciutadans a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i diputat en el Parlament de Catalunya, Dimas Gragera, ha presentat una sèrie de preguntes al Govern de la Generalitat sobre les actuacions realitzades relatives a la Residència Ramón Berenguer de Santa Coloma de Gramenet. Davant les queixes i declaracions de familiars dels residents, que han propiciat informacions en diversos mitjans de comunicació, en les quals s’afirma que la Generalitat va donar ordres expresses de no traslladar als ancians a l’hospital i que la residència va sofrir manques de personal i material durant la pandèmia,”Ciutadans vol conèixer tots els detalls de les actuacions i ordes de la Generalitat cap a la Residència Ramón Berenguer i comprovar que no s’ha comès cap negligència” ha explicat el portaveu taronja.

“Atès que la gestió de la Residència Ramón Berenguer pertany a la Generalitat, era la seva responsabilitat que les condicions en la residència i l’atenció als ancians fos l’adequada” ha assenyalat Dimas Gragera. En aquest sentit, Ciutadans ha sol·licitat conèixer el nombre de treballadors en situació d’incapacitat o que no van poder acudir al seu lloc de treball durant la pandèmia així com el número de personal contractat per a suplir-los. També han preguntat pel nombre de tests realitzats tant a treballadors com a residents i el desglossament de EPIs, bates, màscares, gel hidroalcohólic, etc… del que va poder disposar el centre.

Ciutadans ha exigit saber també el número de morts amb diagnòstic de COVID-19 confirmat o sospitós i quants residents van ser traslladats a un centre hospitalari. “La Generalitat ha de rendir comptes, i la ciutadania ha de saber si es va denegar a algun resident el trasllat a l’Hospital” ha sentenciat Dimas Gragera.